Gizlilik bildirimi

Bimercedes Yedek Parça , veri korumayı ciddiye almaktadır ve bu veri gizliliği beyanında, hangi kişisel verilerinizi işlediğimizi size açıklamak istiyoruz. Bize göre, gizliliğinizin korunması en önemli önceliktir, bu nedenle katı yasal veri koruma düzenlemelerine uyumu elbette bir mesele olarak görüyoruz. Veri koruma şeffaflıkla başlar. Bu nedenle, kişisel verilerinizin hangi belirli yönlerini ne zaman sakladığımızı, verileri nasıl kullandığımızı ve ayrıca kullanımını nasıl kısıtlayabileceğinizi ve hatta verilerin kullanılmasını nasıl engelleyebileceğinizi her zaman bildiğinizden emin olmayı hedefimiz haline getirdik. Veri gizliliği politikamız, geçerli veri koruma mevzuatına uyacak şekilde tasarlanmıştır.


I. Sorumlu makamın adresi

Bimercedes Yedek Parça

E-5 Üzeri Mimaroba Mevkii Emektar Sk. No: 2 / 5

Büyükçekmece / İSTANBUL

02128681819

destek@bimercedes.com


II. Grup veri koruma görevlisinin adresi

Bimercedes Yedek Parça

E-5 Üzeri Mimaroba Mevkii Emektar Sk. No: 2 / 5

Büyükçekmece / İSTANBUL

02128681819

destek@bimercedes.com

 

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

·        Adobe Analytics

·        AOL

·        Google Adwords

·        Google Analytics

·        Google Chrome

·        Internet Explorer

·        MozillaFirefox

·        Opera

·        Safari

  


III. İşleme için yasal dayanak

Internet sitemizi kullandıgınızda, çağrı merkezimizi aradığınızda veya şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer ya da organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Bimercedes Yedek Parça, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini değerlendirerek kullanıcı deneyiminin arttırılması ile kullanıcıya özel promosyon önerilerinin oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda belirtilen taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kullanıcı Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Bimercedes Yedek Parça ’ya başvurarak,

1.     Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmeze bilgi talep etme,

2.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

4.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda verilerin düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

5.     Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.     İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

7.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

 Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Yasal düzenlemelere uygun olarak bu gizlilik bildirimini değiştirme hakkımız saklıdır.

 

Kullanım verileri

Bimercedes.com wen sitemizi ziyaret ettiğinizde, genel bilgiler bir protokol dosyasında saklanır. Bu yalnızca sistemle ilgili amaçlar için yapılır. Saklanan kullanım verileri diğer kişisel verilerle birlikte saklanmaz. Web sitesine her erişildiğinde aşağıdaki veri kaydı yapılır:

·        IP adresi

·        Erişim tarihi ve saati

·        Erişilen dosyanın adı

·        Erişim başarılıysa mesaj (durum kodu)

·        Aktarılan veri hacmi

·        Erişimin yapıldığı web sitesi

·        Kullanılan tarayıcı türünün açıklaması

·        Kullanılan işletim sistemi

Yukarıda açıklanan veriler üçüncü bir tarafa aktarılmaz ve yasal zorunluluk olmadıkça başka bir analiz yapılmaz. Bimercedes.com , ziyaretinizi analiz etmek için aşağıdaki çerezleri, izleme araçlarını ve komut dosyalarını kullanır  :

·        Teknik olarak gerekli çerezler

·        Google Analytics

1. Türlerine bağlı olarak, çerezleri, izleme araçlarını ve komut dosyalarını istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

İletişim / Geri Bildirim
Bizimle iletişime geçtiğinizde, sorgunuzu işleme koymak amacıyla ve ayrıca başka yazışmaların yapılması durumunda verilerinizi saklıyoruz. Veriler, talebiniz tamamen işlendikten sonra kapsamlı bir şekilde silinir. İstisna, verilerin yasal bir saklama süresine veya diğer öngörülen saklama zorunluluğuna tabi olmasıdır.


VIII. Çerezler, izleme ve komut dosyaları

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ
Oturum Çerezleri (Session Cookies)
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)
Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)
Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)
Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.İletişim ve kayıt formlarını gönderirken yeterli veri güvenliğini sağlamak için Google ReCaptcha hizmetini kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'dir ("Google"). Google ReCaptcha, formlardaki girdilerin gerçek bir kişi tarafından mı yoksa uygunsuz bir şekilde makine ve otomatik işlemeyle mi yapıldığını ayırt etmek için web sitemizde kullanılmaktadır. Veri işleme, 6. madde fıkrası uyarınca meşru menfaatimize dayanmaktadır. 1 harf f GDPR. Google hizmeti, IP adresinin ve Google tarafından ReCaptcha hizmeti için gerekli olan diğer verilerin işlenmesini içerir. Bu hizmet için Google Inc.'in farklı veri koruma hükümleri geçerlidir. Google Inc.'in veri koruma kuralları hakkında daha fazla bilgi www.google.com/intl/en/privacy adresinde bulunabilir veya www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

Analiz amaçlı
tanımlama bilgileri Ayrıca, web sitemizde kullanıcının gezinme davranışının analizini sağlayan Google Analytics tanımlama bilgilerini kullanıyoruz.
Bu şekilde toplanan kullanıcı verileri, teknik bir işlemle anonimleştirilir. Bu, verilerin web sitesine erişen kullanıcıyla eşleştirilmesinin artık mümkün olmadığı anlamına gelir. Veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz. Kullanıcılar web sitemize eriştiklerinde, bir bilgi başlığı, onları analiz amacıyla tanımlama bilgilerinin kullanımı hakkında bilgilendirir ve bu gizlilik bildirimine atıfta bulunulur. Bu bağlamda, tarayıcı ayarlarında çerezlerin saklanmasının devre dışı bırakılabileceği bilgisi de verilmektedir.

Veri işlemenin
yasal dayanağı Çerezler kullanılarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 paragraftır. 1 harf f) GDPR.

Veri işlemenin
amacı Teknik olarak gerekli çerezlerin kullanımının amacı, web sitemizin kullanıcılar için kullanımını basitleştirmektir. Çerezler kullanılmadan bir dizi işlev sunulamaz. Bunlar, sayfa değiştikten sonra da tarayıcıyı yeniden tanımanın mümkün olmasını gerektirir.
Aşağıdaki uygulamalar için çerezlere ihtiyacımız var:

·        Oturum yönetimi

·        Anonim kullanıcılar için favoriler

·        Yük dengeleme

Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz.
Analiz çerezlerinin kullanımı, web sitemizin ve içeriğinin kalitesini iyileştirmek amacıyla yapılır. Analiz çerezleri bize web sitemizin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verir ve bu da teklifimizi sürekli olarak iyileştirmemizi sağlar.
Bu amaç aynı zamanda kişisel verilerin 6. maddesinin fıkrasına göre işlenmesinde meşru menfaat teşkil etmektedir. 1 harf f) GDPR.
Saklama süresi ve izni iptal etme ve verileri kaldırma olanakları
Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve bilgisayardan bize iletilir. Bu nedenle, kullanıcı olarak tanımlama bilgilerinin kullanımı üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. İnternet tarayıcınızın bir ayarını değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu süreç otomatikleştirilebilir. Çerezler web sitemiz için devre dışı bırakılırsa, web sitesindeki tüm işlevlerin tam olarak kullanılamaması mümkün olabilir.b. Takip

Google Analytics
Bu web sitesi, Google Inc'in bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD; "Google"). Kullanım, "Universal Analytics" işletim modunu içerir. Bu, çeşitli cihazlardaki verilerin, oturumların ve etkileşimlerin sahte bir kullanıcı kimliğine atanmasını ve böylece bir kullanıcının cihazlardaki etkinliklerinin analizini kolaylaştırır.
Google Analytics, web sitesinin, kullanıcıların siteyle nasıl etkileşimde bulunduğunu analiz etmesine yardımcı olmak için "çerezler" kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. IP anonimleştirme bu web sitesinde etkinleştirildiği için, Google IP adresinizi Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasına taraf olan diğer ülkelerde önceden azaltacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır. Google Analytics bağlamında tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmez. Google, bu web sitesinin operatörü tarafından, web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesi ve internet kullanımı ile bağlantılı web sitesi operatörüne daha fazla hizmet sunmak için web sitesini kullanımınızı analiz etmekle görevlendirilmiştir. Bu amaç aynı zamanda veri işleme ile ilgili olarak bizim için meşru bir menfaat teşkil etmektedir. Google Analytics kullanımının yasal dayanağı § 15 paragraftır. Alman Telemedia Yasası'nın (TMG) 3'ü ve sanatı. 6 par. GDPR'nin 1 harfi f). Bizim tarafımızdan gönderilen ve çerezlere, oturum açma adlarına (örn. Kullanıcı kimliği) veya reklam kimliklerine bağlanan veriler 26 ay sonra otomatik olarak silinir. Saklama süresinin dolduğu verilerin silinmesi ayda bir otomatik olarak yapılır. Kullanım koşulları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: Alman Telemedia Yasası'nın (TMG) 3'ü ve sanatı. 6 par. GDPR'nin 1 harfi f). Bizim tarafımızdan gönderilen ve çerezlere, oturum açma adlarına (örn. Kullanıcı kimliği) veya reklam kimliklerine bağlanan veriler 26 ay sonra otomatik olarak silinir. Saklama süresinin dolduğu verilerin silinmesi ayda bir otomatik olarak yapılır. Kullanım koşulları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: Alman Telemedia Yasası'nın (TMG) 3'ü ve sanatı. 6 par. GDPR'nin 1 harfi f). Bizim tarafımızdan gönderilen ve çerezlere, oturum açma adlarına (örn. Kullanıcı kimliği) veya reklam kimliklerine bağlanan veriler 26 ay sonra otomatik olarak silinir. Saklama süresinin dolduğu verilerin silinmesi ayda bir otomatik olarak yapılır. Kullanım koşulları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:https://www.google.com/analytics/terms/de.html veya https://policies.google.com/?hl=de .
Tarayıcınızda buna karşılık gelen bir ayarla çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz, bu durumda bu durumda web sitemizdeki tüm işlevleri tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, web sitesini kullanımınıza bağlı olarak kişisel verilerin çerez tarafından (IP adresiniz dahil) Google'a gönderilmesini ve ayrıca burada bulunan devre dışı bırakma çerezini indirip kurarak bu verilerin işlenmesini önleyebilirsiniz . google.com/dlpage/gaoptout. Devre dışı bırakma çerezleri, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde verilerinizin gelecekte kaydedilmesini önler. Universal Analytics'in farklı cihazlarda kullanılmasını önlemek için, kullanılan tüm sistemlere devre dışı bırakmayı yüklemeniz gerekecektir.

Google Analytics'i Devre Dışı Bırak Google
tarafından reklamcılık amacıyla verilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi ve ayar yapma ve izninizi iptal etme olanakları Google web sitelerinde mevcuttur:

·        https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("ortaklarımızın web sitelerini veya uygulamalarını ziyaret ettiğinizde Google tarafından verilerin kullanılması")

·        http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Verilerin reklam amaçlı kullanımı")

·        http://www.google.de/settings/ads ("Google'ın reklamları göstermek için kullandığı bilgileri yönetin")

·        http://www.google.com/ads/preferences/ ("Google'ın size hangi reklamları göstereceğini tanımlayın")c. Kodlar

Google
Web sitemiz, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (aşağıda: Google) şirketinden JavaScript kodu yükler. Tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirdiyseniz ve bir JavaScript engelleyici yüklemediyseniz, tarayıcınız muhtemelen kişisel verileri Google'a gönderecektir. JavaScript kodunun Google'dan yürütülmesini tamamen engellemek için, bir JavaScript engelleyici kurabilirsiniz (örn. Www.noscript.net veya www.ghostery.com).